Ons team
***

René Beckers

René Beckers begon in 1970 als advocaat aan de balie van Turnhout. Hij studeerde af aan de universiteit van Leuven en liep zijn stage bij meester De Cannière in Herentals. 

In 1972 was hij voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie van Turnhout. Meester Beckers is houder van een getuigschrift bijscholing 'Menselijke Schade en Evaluatie' en 'Bemiddelaar in Familiezaken'.

Jacques Helsen

Jacques Helsen behaalde zijn diploma Rechten in 1981.

Meester Helsen is specialist vermogensrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, erfrecht en collectieve schuldenregeling.

Guy Branders

Guy Branders studeerde in 1988 af als licentiaat in de Rechten aan de universiteit van Leuven. 

Meester Branders is gespecialiseerd in (handels)huur, pacht, bouw, aanneming, verkeer en voorlopig bewind.

Steven Hooyberghs

Steven Hooyberghs studeerde in 1993 af als licentiaat in de Rechten aan de universiteit van Leuven. Hij behaalde in 1994 aan dezelfde universiteit ook een diploma in de Aanvullende Studies van Criminologische Wetenschappen.

Meester Hooyberghs is gespecialiseerd in vreemdelingenrecht, strafrecht, ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht.

Pascale Wijns

Pascale Wijns volgde na haar basisopleiding (K.U.Leuven, 1995) een aanvullende opleiding 'Etudes Européen en sciences du travail' aan de U.C. de Louvain-la Neuve en aan de Université des Sciences Sociales de Toulouse in Frankrijk in 1996. Zij vatte dat zelfde jaar haar stage aan als advocaat. 

Meester Wijns beoefent verschillende onderdelen van het arbeidsrecht en het sociale­zekerheidsrecht. In het verleden doceerde zij ook socialezekerheidsrecht aan het opleidingscentrum VIZO, CMO Borgerhout. Zij is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. 

Meester Wijns volgde de bijzonder opleiding jeugdrecht georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies en is lid van de cel jeugdbescherming. Zij is regiovoorzitter en lid van de Commissie Juridische Bijstand te Herentals. Zij geeft u juridisch advies en bijstand in arbeidsrecht, sociaal recht, strafrecht en familierecht. Ook bij contracten, huur, bouw, schade, verkeer, scheiding en incasso kunt u een beroep doen op haar.

Tinne Wens

Tinne Wens studeerde in 2014 af als master in de Rechten. Van oktober 2014 tot september 2017 liep zij stage bij meester Beckers. Sinds 2017 is zij opgenomen aan de balie van Turnhout. Ze is bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Turnhout.

Meester Wens is gespecialiseerd in familiezaken (echtscheidingen, adoptie, ...).

Bas Van Olmen

Bas Van Olmen studeerde in 2015 af als Master in de Rechten aan de KU Leuven. Na een Specifieke Lerarenopleiding (SLO) vatte hij in 2016 zijn stage aan bij GD&A Advocaten. Daar legde hij zich toe op het administratief recht, met specialisaties onteigeningsrecht en lokaal bestuursrecht.

Hij vervoegde Legisto in september 2017 als stagiair van mr. Helsen en behandelt voornamelijk dossiers betrekking hebbend op vermogensrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht en erfrecht.